Biegli Rewidenci FINANS-LEX Sp. z o.o. 62-200 Gniezno ul. Brzoskwiniowa 16

AUDYT I BIURO RACHUNKOWE


Rzetelność, doświadczenie, profesjonalizm
Firma Biegli Rewidenci FINANS-LEX Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 2911. 
Biegli Rewidenci FINANS-LEX Sp. z o.o.
62-200 Gniezno
ul. Brzoskwiniowa 16
Województwo  wielkopolskie
 
Prezes Zarządu - G. Chlebowska - biegły rewident - nr ewid. 4924
 
NIP         7842270519
 
REGON   634599687
 
Rachunek Bankowy: BS Gniezno 85 90650006 0000 0027 2915 0001
 
KRS 0000210127
 
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 
Kapitał zakładowy 50.000,00 zł